Tutkimusmatka kotiseutuun – opas kotiseutukasvatukseen

Verkkosivu (www)

Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liitto on kantanut huolta kotiseudun merkityksen vähenemisestä ihmisten elämässä ja nuorten vähäisyydestä kotiseututyössä.

Pohjimmaltaan kyse on yksinkertaisista asioista: annetaan lapsille mahdollisuus tutustua omaan asuin- ja elinympäristöönsä sellaisena kuin se on nyt, vähän eri näkökulmista katsottuna. Ymmärrys laajenee, kun tätä pääsee vertaamaan kertomusten, kuvien tai vaikka aikamatkojen kautta siihen, millaista on ollut ennen tai millaista on muualla.

Tästä kotiseutukasvatuksessa on kyse velvoittavan tuntuisesta nimestään huolimatta. Ihminenkin tarvitsee juuret tietääkseen, kuka on ja tähän tarvitaan kotiseutukasvatusta.

Kotiseutukasvatus on mainittu kuntakohtaisissa opetussuunnitelmissa osana monialaisia oppimiskokonaisuuksia erikseen tai osana kulttuurikasvatusta. Tuore opas on hyvä apu kotiseutukasvatustyön toteutuksessa. Vihkoseen on koottu kokemuksia liiton toteuttaman Kotiseutukasvatus-hankkeen ajalta, kerrotaan siitä, miten Riistavedellä toimittiin, ja esitellään malleja ja lähteitä, joista niin opettajat kuin kotiseututoimijatkin voivat löytää apua kotiseutukasvatuksen toteuttamiseen koulussaan.