Suomi-kuvan rakentajat – Kansakoulun kuvataulut

Tehtäväpaketti (www)

Kuvataulut olivat olennainen osa luokkahuoneita aina 1860-luvun kansakouluasetuksesta pitkälle 1970-luvulle asti. Suosituiksi muodostuivat erityisesti oman maan maantiedettä, historiaa sekä suurmiehiä kuvaavat opetustaulut, joilla luotiin mielikuvaa Suomesta ja suomalaisuudesta. Kuvatauluja katsomalla oppilaat ovat vuosikymmenten ajan tutustuneet kotimaahansa; nyt oppilaiden kanssa voi tehdä kuvien avulla aikamatkan Suomi-kuvan historiaan.

Kuvien äärellä voi kysyä, miltä suomalaisuus näytti ennen, mitä näemme ympärillämme tänään, ja mihin suuntaan olemme menossa. Kuvataulujen avulla voi harjoitella myös lähdekriittisiä taitoja ja pohtia, millaista Suomi-kuvaa niillä rakennettiin ja miksi.

Monipuolinen aineisto sopii rikastuttamaan opetusta historian, äidinkielen, kuvaamataidon tai vaikka maantiedon tunneilla. Oppimistehtävät ja aineistokysymykset on suunniteltu yläkoulun historian oppitunneille, mutta osa tehtävistä on helposti sovellettavissa muidenkin aineiden oppitunneille ja vaikeustasokin vaihtelee, joten materiaali sopii eriyttämiseen.

Aineisto koostuu kansakoulujen opetuksessa käytetyistä kuvatauluista, taustoittavista teksteistä, oppimistehtävistä vastauksineen ja Power point -esityksestä. Julkaisusta löydät kuvataulut ja niihin koottua taustatietoa sekä monipuoliset oppimistehtävät vastauksineen. Power point -esitys puolestaan sisältää kuvataulut ja muutamia tehtäviä.