Ruokakasvatus: Perusopetus

Verkkosivu (www)

Ruokatieto-yhdistyksen internetsivusto tutustuttaa suomalaiseen ruokakulttuuriin ja tarjoaa materiaalia ruokakasvatukseen. Perusopetukseen suunnatun tehtäväpaketin kantavina teemoina ovat ruokaketjun vastuullisuus sekä kestävä kehitys. Sivustolle on koottu toiminnallisia opetusideoita, sähköisiä tehtäviä sekä eri tahojen tuottamia  teema-aineistoja. Vinkkejä ja ideoita löytyy niin luokanopettajille kuin kotitalouden, terveystiedon, biologian, maantiedon ja muiden aineiden opetukseen.