Retkellä yhteiseen perintöön

Verkkosivu (www)

Sukupolvien välinen luonteva yhteys on nykypäivänä usein kadoksissa, varsinkin suuremmissa kaupungeissa. Muuttoliikkeen ja uusien elinkeinojen sekä elämänrytmin myötä eri-ikäisillä ei välttämättä ole mahdollisuuksia kokea ympäristöään yhdessä.

Yhdessä tekeminen ja kokeminen on parasta maaperää sukupolvien väliselle kohtaamiselle. Tässä mallissa seikkaillaan kiehtovissa kohteissa, tutustutaan toisiin ja oman yhteisön menneisyyteen sekä jutellaan, muistellaan, opitaan – ja nautitaan retkitunnelmasta!

Vuotson saamelaisyhdistys / Vuohčču Sámiid Searvi on järjestänyt yhteisiä perinneretkiä jo vuodesta 1998. Kohteet liittyvät alueen ja sukujen historiaan sekä saamelaiseen kulttuuriperintöön. Voit lukea osoitteesta nurkantakana.fi/retki-yhteiseen-perintoon/ kuinka Vuotson saamelaisyhdistys toteutti retken Yli-Luiroon. Sukupolvet kohtasivat toisensa perinteisissä maisemissa ja nuoremmat saivat kuulla menneestä ajasta, niin kauniista kuin kauheista tapahtumista.

Yhteisen perinneretken voi hyvin integroida myös osaksi koulutyötä. Malli on suunniteltu sopimaan vuonna 2016 voimaan tuleviin opetussuunnitelmiin ja se toteuttaa mm. sukupolvien välisen dialogin sekä historian ja ympäristöopin opiskeluun liittyviä tavoitteita.