Postimuseo

Muu (www)

Koululaiset, lukiolaiset ja toisen asteen opiskelijat voivat tutustua Postimuseon Viestinviejät-perusnäyttelyyn toiminnallisten opastusten ja työpajojen kautta. Tavoitteena on, että oppitunnilla opetettava asia voidaan luokkahuoneen sijaan käsitellä museossa uudessa oppimisympäristössä ja vaihtelevin metodein. Opastukset sopivat sekä äidinkielen, historian että kuvaamataidon opetussuunnitelmiin. Lisätietoa opastuksista voi löytää postimuseon nettisivuilta.