Kaikki tämän julkaisijan materiaalit

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, Mediakasvatuskeskus Metka, Mediakasvatusseura, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Suomen Kulttuuriperint��kasvatuksenseura, Suomen Lions-liitto ry, Opetushallitus, Suomen valokuvataiteen museo