Ympäristökasvatus kuvataiteessa

Verkkosivu (www)

Ympäristökasvatus kuvataiteessa -oppimateriaali soveltuu kuvataiteen kautta tapahtuvaan ympäristö- ja kulttuurikasvatukseen. Sivuston oppimateriaali on jaettu eri osioihin. Johdanto sisältää katsauksen ympäristö-, luonto- ja eläinkäsityksiin, ja muu sisältö ilmentää tapojamme luoda suhdetta luontoon ja antaa sille merkityksiä. Aineisto sisältää 125 kuvalliseen ilmaisuun ja kuvantulkintaan liittyvää harjoitustehtävää, jotka on sovellettavissa laajasti eri luokka-asteille.