Tutkimusretkelle metsään

Diaesitys (www)

Tutkimusretkelle metsään -oppimateriaaliin on koottu tehtäviä, jotka perehdyttävät luonnon havainnointiin ja kokeelliseen metsän tutkimiseen. Tehtävät muodostavat neljä kokonaisuutta, jotka käsittelevät eri teemoja. Jokaiseen tehtävään kuuluu oppilaan ja opettajan sivut. Oppilaan sivulla on työhön ja sen suorittamiseen liittyvät ohjeet, ja opettajan sivulta löytyy taustatietoa tehtävien aihepiireistä ja ohjeita töiden toteuttamiseen. Oppimateriaali on suunnattu peruskoulun luonto-opetukseen.