Taide ja luovuus

Teemaan liittyvät materiaalit

 

 

 

Taide ja luovuus

Kulttuurin hyvinvointivaikutukset kuuluvat kaikille! Luovuuden ja taiteen saadessa tilaa päiväkodin ja koulun arjessa tuetaan lapsen ja nuoren hyvinvointia sekä persoonan ja identiteetin kehittymistä. On hyvä muistaa, että koulut ja päiväkodit tarjoavat lapsille ja nuorille tasavertaiset mahdollisuudet luovuuteen ja taiteen harrastamiseen. Taloudellisten syiden vuoksi oppilaat saattavat olla eriarvoisessa asemassa keskenään vapaa-ajalla.

Osallisuus kulttuurista on myös taitoja: esimerkiksi musiikin ja kuvataiteen kautta opitaan tulkitsemaan kulttuuria ja käyttämään taidetta vuorovaikutuksen välineenä.

Värikkäitä ääniä

Värikkäitä ääniä -opas on suunnattu vauvoille ja taaperoille taidepajoja suunnittelevien käyttöön sekä muille Värikkäistä äänistä kiinnostuneille.

Värin äänin

Värin äänin on sanataidetta ja musiikkia yhdistävä menetelmäopas 1.–4.-luokkalaisille. Menetelmässä tutustutaan värien herättämiin tunteisiin ja mielikuviin.

Voimauttava sanataidetyöpajamenetelmä

Oppaan työpajoissa keskustellaan maalauksista, luodaan runoja sattumasta ponnistaen, tulkitaan runoja ja maalauksia, kirjoitetaan tekstejä ja pohditaan, mitä pelko on.