Oppitunti skeittipuistossa

Oppitunti (pdf)

Skeittipuisto oppimisympäristönä auttaa oppilasta hahmottamaan ympäristöään ilmiökeskeisen oppimisen kautta. Skeittipuistoon tutustutaan usean oppiaineen opetussuunnitelmien tavoitteiden kautta – samalla oppilas saa taitoja oman ympäristönsä tulkintaan ja herää näkemään omat mahdollisuutensa ympäristön muokkaajana.