Hyypänjokilaakso

Verkkosivu (www)

Hyypänjokilaakso-materiaalipaketti tarjoaa oppimateriaalia kulttuuriympäristökasvatukseen esimerkkinään Kauhajoen seutu. Tavoitteena on tutustuttaa oppilaat kulttuuri ja kulttuuriympäristö käsitteisiin, syventää oppilaiden tietoisuutta omasta kulttuuriympäristöstä sekä lisätä oman kulttuuriympäristön arvostamista.